top of page

Hedersutmärkesreglemente

1. Allmänt 

§ Allmänt 

I detta reglemente stadgas om Merkantila Klubben rf:s hedersutmärkelser samt stipendier. 

§ Utdelning 

Utdelning av hedersutmärkelser samt stipendier sker på Merkantila Klubben r.f:s årsfest. En kommitté för utdelande av hedersutmärkelser tillsätts enligt det som stadgas i Merkantila Klubben rf:s arbetsordning. 

2.Hedersutmärkelser 

§Stormästarmärket 

Stormästarmärket är Klubbens högsta utmärkelsetecken. Märket är numrerat och utdelas endast vid Merkantila Klubben rf:s jubileum. Märket kan ges åt f.d. kurator eller annan person som varit medlem i Merkantila Klubben och som gjort ekonomiska, andliga eller därmed jämförbara uppoffringar för Klubben. Utdelning av stormästarmärke skall godkännas på förslag av kommittén för utdelande av hedersutmärkelser på ett klubbmöte med 3/4 majoritet. 

§ Guldnål 

Guldnål utdelas åt medlem eller person som under en lång tid har arbetat på ett speciellt meriterande sätt för Klubben. 

§ Silvernål 

Silvernål utdelas åt medlem eller person som under en längre tid har gjort en värdefull insats för Klubben. 

§ Bronsnål 

Bronsnål utdelas åt medlem som under en längre tid har gjort en insats för Klubben. 

§ Hedersband 

Hedersband utdelas åt medlem som under det gångna året har gjort en insats för Klubben. 

§Styrelsenål 

Varje styrelsemedlem tilldelas styrelsenål i början av sitt mandat och äger rätt att bära den under sin mandatperiod. Styrelsemedlem som fullgjort sina uppgifter med heder tilldelas även rätt att bära styrelsenålen efter sin mandatperiod. Om detta äger klubbmötet rätt att besluta. 

3. Stipendier 

 

§ Gösta A. Erikssons stipendiefond 

Stipendier delas ut enligt fondreglementet. 

4. Särskilda stadganden 

10 § Ändringar 

Ändringar i detta reglemente kan ske med kvalificerad (2/3) majoritet på ett klubbmöte. Detta reglemente får ej ändras så att det står i strid med testamenten eller gåvobrev. 

 

11 § Ikraftträdande 

Detta hedersutmärkelsereglemente har godkänts på föreningens klubbmöte den 30.9.2019 och träder omedelbart i kraft.

bottom of page