top of page

FAQ

1. Hur länge kan man vara på utbyte vem avgör hur länge man är?
Mellan en termin till ett helt läsår. Detta beror på vart man åker och vad man själv vill.

 

2. Vem kan åka på utbyte, finns det några krav på att få åka?
Alla närvaroanmälda studerande som uppfyller ansökningskriterierna kan åka på utbyte. Dessa kriterier är att man har en godkänd preliminär studieplan, att studierna kan räknas tillgodo för examen vid Åbo Akademi och att man uppvisar ett intyg på språkkunskaper för det sökta universitetets undervisningsspråk. Vissa länder, särskilt Nordamerika, kan även kräva ett externt språkprov.

 

3. När är bästa tiden att åka, kandi eller magister och kan man åka flera gånger?
I princip kan man åka när man vill, förutom under det första studieåret. Det populäraste är dock att åka under magisterstudierna. Man kan även åka mer än en gång om man så vill, detta kräver en ordentligt planerad studieplanen man håller sig till så att utbytet passar in i ens studier. 

 

4. Hur mycket kostar det att åka på utbyte?
Det beror på vart man väljer att åka. Då man blir godkänd för utbytesstudier är man berättigad till ett stipendium från Åbo Akademi. Utöver det finns det väldigt många andra stipendier man även kan söka. Om man lever sparsamt kan detta plus möjliga andra stipendier räcka, men det är dina egna levnadsvanor som avgör. Då man söker reseunderstöd, gör upp en nogrann budget med alla kostnader för utbytet.

 

5. Vad finns det för möjligheter till stipendier eller stöd, hur söker man?
Om man blir beviljad en utbytesstudeplats, är man automatiskt berättigad ett stipendium från Åbo Akademi. Detta kan sökas via SoleGrant efter att man tagit emot studieplatsen. Dessa varierar beroende på orten. Det finns väldigt många andra reseunderstöd kan fås.

 

6. Finns det några krav på hur många studiepoäng man måste få, påverkas studiestödet?
Under utbytet skall man även studera heltid, d.v.s. avklara 30 studiepoäng per termin. Om man avklarar färre än 20 studiepoäng hamnar man betala tillbaka stipendiet. Man får studiestöd under sina utbytesstudier helt normalt så länge utbytesstudierna räknas tillgodo i examen.

 

7. Vem skall man kontakta för att få veta mera om utbyte?
Vid FSE är det Tuija-Liisa Pohja som har hand om utbytesfrågor. På Åbo Akademis webbsidor finns det även mycket information: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/ak-utomlands/aka-pa-utbyte/.
Dessutom finns det en Facebook sida som heter ÅA-studenter på utbyte där man kan hitta nyttig information.

 

8. Hur tidigt lönar det sig att börja planera sitt utbyte?
Ju tidigare man börjar planera, desto bättre. Att planera i tid hjälper även med tanke på andra praktiska arrangemang, t.ex. om du har möjlighet hyra ut din egen bostad under utbytestiden.

 

9. Vad behöver man för försäkringar/vaccin?
Detta beror på landet. Universitetet man skall åka till skickar alltid ut ett infomail med så gott som all information man behöver gällande vad man behöver göra före man åker iväg. En reseförsäkring skall man ha, detta fixar man själv. Kom ihåg att kolla hur länge den är i kraft och vad den täcker. Det är även bra att beställa ett kela kort som är kraft i hela EU om man inte redan har ett. Gällande vaccinen, var i kontakt med studenthälsan, de vet vilka vaccin man möjligtvis behöver.

 

10. Hur fungerar det med boende, skall man fixa själv?

Boendet fixar man själv och står även för kostnaderna själv. I infomailet som universitetet skickar ut efter att du blivit godkänd finns även information gällande boende. Man kan vara i kontakt med internationella enheten för att kolla om t.ex. det är någon utbytesstuderande på väg till Finland som möjligtvis kunde hyra din bostad då du är på utbyte.

 

11. Vad kan man läsa för ämnen under sitt utbyte?
Det beror på universitetet du åker till. Kolla genom deras kursutbud, och fundera kanske på om du kan välja kurser som hjälper dig att profilera dig på något sätt. Kurserna behöver ej heller exakt motsvara det som du läser vid ÅA.

bottom of page